ევროფარმა ჯორჯიას ტრენინგები !

ევროფარმა ჯორჯია აქტიურად მუშაობს საქართველოს ყველა რეგიონში. ჩვენთვის პრიორიტეტია ფარმაცევტების სრულფასოვანი ინფორმირება, რათა მომხმარებელი იყოს მოსახურეობით კმაყოფილი. თითეულ მომხმარებელს უნდა შეეძლოს ფარმაცევტისგან ნებისმიერ კითხვაზე ამომწურავი პასუხის მიღება.

 

 

ევროფარმა ჯორჯიამ ჩაატარა ტრენინგები პსპ -ეს ფარმაცევტებისთვის იმერეთსა და სამეგრელოში. ტრენინგებს უძღვებოდა ევროფარმა ჯორჯიას პროდუქციის მენეჯერი ნია მიასუკოვიჩი. ტრენინგები მიმდინარეობდა რამდენიმე დღის განვალობაში და ფარმაცევტებს მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია ჩვენი პროდუქციის შესახებ, განემარტათ თუ რა შემთხვევაში ხდება პრეპარატის მიღება და რა უპირატესობა გააჩნია მათ ბაზარზე ასრებულ მსგავს სხვა მედიკამენტებთან შედარებით.