ევროფარმა ჯორჯიას სემინარების ციკლი 04.20.2015 !

2015 წლის 20 აპრილიდან დაიწყო ევროფარმა ჯორჯიას სემინარების ციკლი, რომელიც ჯერ მხოლოდ ორ კლინიკაში ჩატარდა.
სემინარები გრძელდება და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩატარდება.
 
 

 

 

 

 მომხსენებელი: ნუტრიციოლოგი - პროფესორი რუსუდან კვანჭახაძე

 

 

 

 

 

 

თემა: სინერგიზმისა და ანტაგონიზმის პრინციპები ანტიოქსიდანტურ კომპლექსში - სელევეფი; კოენზა QL . 

1. 20.04.15- გაერთიანება მედისონი; სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი #2
სემინარს ესწრებოდა 20 ექიმი (ოჯახის ექიმები, ნევროლოგები, გინეკოლოგები)

 

 

 

2. 02.05.15 გაერთიანება მედისონი; სამედიცინო ცენტრი “ჯანმრთელობა”
სემინარს ესწრებოდა 15 ექიმი (პედიატრები; ოჯახის ექიმები; ნევროლოგები